FANDOM


"Yippie-Yi-Yo" 

Lyrics:

Yippie-Yi-Yo,

Yippie Yi-Yo,

I take a rope around where ever I go.

Pepper, Salt, Mustard Cider,

Vinegar, Vinegar, Vinegar, Vinegar.

Yippie-Yi-Yo,

Yippie Yi-Yo,

Carry a rope around where ever you go.

First spin it fast around and then turn it slow,

Up high and down.

Pepper,Salt,Mustard,Cider,

Vinegar Vinegar,

Yippie!


Video 

Yippie-Yi-Yo by Betty Boop (Song Only)

Yippie-Yi-Yo by Betty Boop (Song Only)

Trivia